UDP-galactose-lactosylceramide beta 1-3-galactosyltransferasemedical dictionary

<enzyme>

<cell biology> Catalyses transfer of galactose from udp-galactose to lactose or lactosylceramide

Registry number: EC 2.4.1.-

Synonyms: udp-galactose-lactose beta 1-3 galactosyltransferase, udp-galactose-lactose (lactosylceramide) beta-3-galactosyltransferase, udpgal-lac-3-transferase

(26 Jun 1999)