Albarran y Dominguez, Joaquinbiographical dictionary

<person>

An Cuban urologist, 1860-1912.

See: Albarran's glands, Albarran's test, Albarran y Dominguez' tubules.

(05 Mar 2000)